اداره نگهداری وتعمیرات

رئیس اداره تعمیرونگهداری

نام ونام خانوادگی : عادل پاسبانی فرد

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران ،گرایش عمران

 

خلاصه ای از شرح وظایف

مسئولیت انجام تعمیرات ونگهداری کلیه سیستم ها مبردنظیر چیلر ابزوربشن و تراکمی،کولرها ،سیستم های گرمایشی نظیر دیگ بخار ،دیگ شوفاژرابعهده دارد. همچنین تعمیرات جزئی واساسی کلیه ساختمانهای دانشگاه اعم ازملکی واستیجاری؛ عملیات ساختمانی نظیر کارهای بنایی ،نجاری ،جوشکاری ،کاشیکاری ،نقاشی ،تخریب وبازسازی واحیاء ساختمانها وهمچنین سرویس دهی وخدمات به کلیه مراکز آموزشی، کارگاههای آموزشی ،سلف سرویس ها و سایر ساختمانهای تحت پوشش دانشگاه به تعداد 28 ساختمان.